Төслүүд

Арилжааны ба Аж үйлдвэрийн

1.2 мВт

Байршил: Гифу, Хоншу арал, Япон;Он: 2021 он

3.06 мВт

Байршил: Жинин, Шаньдун, Хятад; Он: 2021 он

4 мВт

Байршил: Жинин, Шаньдун, Хятад; Он: 2021 он

Орон сууц

5кВт

Байршил: Шяншан, Жэжян, Хятад;2017 он

16кВт

Байршил: Шяншан, Жэжян, Хятад;2017 он

Хэрэгсэл

15 МВт

Байршил: Шяншан, Жэжян, Хятад;2017 он

25 МВт

Байршил: Шяншан, Жэжян, Хятад;2017 он

25кВт

Байршил: Хятад улсын Хэ Нань мужийн Шиайи муж;Он: 2018 он

10 МВт

Байршил: Нинбо, Жэжян, Хятад;Он: 2018

15кВт

Байршил: Шиан Шань, Жэжян, Хятад;Он: 2018 он

1.5 МВт-ын авто зогсоолын төсөл

Байршил Нинбо, Жэжян, Хятад;2020 он

700КВт-Нарны-Машин-Төсөл

Байршил: Жинин, ШанДун, Хятад;Он: 2020 он